dna 1811955 1920 Cropped

  Cognitieve stoornis

  Wat is een cognitieve stoornis?

  Bij een cognitieve stoornis worden problemen ervaren in het dagelijks functioneren doordat delen van de hersenen zijn beschadigd. De hersenen kunnen door diverse redenen zijn beschadigd, denk bijvoorbeeld aan ouderdom, een bloedvat waar geen bloed meer door kan stromen of afzettingen in de hersenen die het functioneren van het brein belemmeren (vasculaire dementie).

  De hersenen bij een cognitieve stoornis

  Veel taken die men vanzelfsprekend vindt kunnen door een cognitieve stoornis minder goed wordt uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om problemen bij het aankleden, dagelijkse verzorging, herkennen van personen en het begrijpen van dagelijkse routines. Mensen met cognitieve stoornissen hebben vaak zelf niet goed door dat er iets aan de hand is met de gezondheid van het brein. In de loop der tijd kan de conditie van het brein steeds minder worden waardoor problemen in het dagelijks functioneren beter zichtbaarder worden.

  Symptomen van een cognitieve stoornis

  De volgende symptomen worden gezien bij mensen met een cognitieve stoornis:

  • Moeite met het vinden van de juiste woorden
  • Concentratieproblemen en verwardheid
  • Moeite met het uitvoeren van veelal praktische zaken
  • Problemen met de oriëntatie
  • Geheugenproblemen
  • Problemen met het herkennen van mensen en objecten
  • Veel moeite met plannen en organiseren van activiteiten

  De oorzaken van cognitieve stoornissen

  Er zijn veel oorzaken te noemen voor de ontstane cognitieve stoornissen. Er is bijna altijd sprake van hersenschade waardoor functieverlies is opgetreden. Kleine bloedvaten die bijvoorbeeld afsterven kunnen het functioneren en geheugen doen verminderen. Mensen die hoogbejaard zijn hebben bijna altijd wel bepaalde schade in het brein waardoor vasculaire dementie kan ontstaan.

  Geneesouderen | Werken en Leren in de Ouderenzorg

  Deze website levert informatie over mogelijke carrièrekansen voor professionals die meer willen weten over ouderenzorg. Daarnaast worden hier openstaande vacatures geplaatst om werkgevers en professionals uit de ouderenzorg bijelkaar te brengen.

  Feiten en Cijfers

  De zorg is de grootste bedrijfstak in Nederland (CBS)

  In het jaar 2040 is één op de vier ouder dan 65 jaar (CBS)

  Ruim 15% van de 85-plusser is ernstig depressief (VUmc)

   

  © 2017 Geneesouderen