dna 1811955 1920 Cropped

  Delier

  Wat is een delier?

  Een delier is een acute verwardheid. Je weet even niet meer wat er om je heen gebeurt, je herkent anderen niet (goed) meer en hebt het besef van een ander bewustzijn. Een delier (delirium) kan ontstaan na een ingrijpend moment, maar vaker is er niets aan vooraf gegaan. Een delirium kan ontstaan na bijvoorbeeld een operatie in het ziekenhuis. Na de operatie kan men verward zijn en verzakken in een delier. Mensen die verslaafd zijn aan bijvoorbeeld alcohol of een bepaalde drugs en vervolgens afkicken kunnen ook in een delier vallen.

  Wie krijgt een delier?

  In principe kan iedereen een delier krijgen, echter is de kans groter bij de volgende groepen:

  • Mensen die lijden aan (Alzheimer)dementie
  • Mensen die aan het afkicken zijn van een alcoholverslaving / nicotine
  • Mensen die medicijnen gebruiken, zoals morfine, plaspillen, antidepressiva

  Verloop van een delirium

  Het syndroom kan spontaan ontstaan. Hierdoor is een delier voor de omgeving vaak erg ongrijpbaar en onvoorstelbaar. Een delier gaat veelal gepaard met verwardheid en verlies aan concentratie. Spraak van de patiënt met een delier gaat moeizaam en is verward. Daarnaast is denken en doen onsamenhangend. Dit uit zich ook in de manier van spreken. De volgende symptomen worden gezien bij een delier:

  • Concentratieproblemen
  • Verwardheid (niet weten wat voor een dag het is)
  • Spraak is onsamenhangend
  • Onrustig of juist afwezig
  • Verstoord bioritme

  Behandeling van een delier

  De symptomen van een delier kunnen met medicijnen worden behandeld. Zo kunnen angstproblemen en stoornissen in de stemming van de patiënt goed worden behandeld. Angstproblemen (verwardheid) kunnen met haloperidol worden behandeld, Slaappillen kunnen worden voorgeschreven als het slaapritme is verstoord. 

  Professionals en een delier

  In de ouderenzorg is de kans op het optreden van een delier groter. Dit betekent dat de professionals in de ouderenzorg een delirium snel kunnen herkennen en hier tevens adequaat op kunnen reageren. De (klinisch) geriater, psychiater en psycholoog zijn hier wellicht het meest in getraind.

  Geneesouderen | Werken en Leren in de Ouderenzorg

  Deze website levert informatie over mogelijke carrièrekansen voor professionals die meer willen weten over ouderenzorg. Daarnaast worden hier openstaande vacatures geplaatst om werkgevers en professionals uit de ouderenzorg bijelkaar te brengen.

  Feiten en Cijfers

  De zorg is de grootste bedrijfstak in Nederland (CBS)

  In het jaar 2040 is één op de vier ouder dan 65 jaar (CBS)

  Ruim 15% van de 85-plusser is ernstig depressief (VUmc)

   

  © 2017 Geneesouderen